Category «Кечки жомок»

Кызыл туфли

Кичинекей кызга апасы базардан эки бут кийим алып келди. Бири — жыртылып калган тапичкесинин ордуна жумшак, жылуу түгү бар, жупжумшак үй тапичкеси. Коенектин сүрөтү түшүрүлгөн кадимки көгүш тапичке. Экинчиси – кыпкызыл шурулар бастырылып, жаркыраган, ал тугул кичинекей такасы да бар лак туфли экен.

Саламатсынарбы? Биринчи жомок

Уч кызым бар. Алардын ортончусу – Бегайым кеч сайын умуттоно жомок кутот.  Кээде айтсам, кээде айтпайм. Китептен окуган жомокторду тез эле унутуп коймоюм бар, ошол учун ойдон чыгарам.  Анткени анын дагы кичинекей синдиси бар – Даткайым деген. Бул кыз абдан чыр болгондуктан, Бегайымдын жолу ар дайым эле боло бербейт, ага жомок айтып бергенге апасынын убактысы …