Tag «туфли»

Кызыл туфли

Кичинекей кызга апасы базардан эки бут кийим алып келди. Бири — жыртылып калган тапичкесинин ордуна жумшак, жылуу түгү бар, жупжумшак үй тапичкеси. Коенектин сүрөтү түшүрүлгөн кадимки көгүш тапичке. Экинчиси – кыпкызыл шурулар бастырылып, жаркыраган, ал тугул кичинекей такасы да бар лак туфли экен.